بار الهی کی خدایی میشوم , بهر مهدی کی فدایی میشوم

 

ای خدا برایت مهمان آمده , مستمندی بر سرایت آمده

کن نظر امشب گدایت آمده , عبد سر تا پا خطایت آمده

کاهلم یارب به هنگام نماز , بگذر از من ساده از راه نماز

این دل وحشی نشد رام نماز , باده نوشم کی از جام نماز

من اسیر درد شهوت گشته ام , من اسیر گردش و غم گشته ام

من اسیر مال و ثروت گشته ام , دور از عشق شهادت گشته ام

بار الهی کی خدایی میشوم , بهر مهدی کی فدایی میشوم

التماس دعا از همه دوستان در این ماه با برکت

عازم یک سفرم , سفری دور به جایی نزدیک

سفری از خود من تا به خودم

مدتی هست نگاهم به تماشای خداست

و امیدم به خداوندی اوست فرا رسیدن ماه مهمانی خدا مبارک

با تشکر از دوست عزیزم 5513 *** 0915

بوی رمضان می آید , بوی خوب ماه مهمانی

و تو میهمان عرش الهی میشوی و چه میهمانی با عظمت تر از این؟

سی روز میهمان خدایی میشوی که تو را از وجود خوش آفرید

و خود تورا پرورش داد که او رب العالمین است

حلول ماه رمضان بر شما مبارک

با تشکر از دوست عزیزم 0910 *** 0937

خدایا دستم به آسمانت نمیرسد

اما دستان تو به زمین میرسد

عزت دوستانم را تا عرش کبریایی

خود بلند کن و حاجتشان را در این

ماه مبارک بر آورده ساز

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

/ 0 نظر / 18 بازدید