ذکر لب عباس ..........

فاطمه بنیان گذار مذهب است

فاطمه آموزگار زینب است

نام او خود حدیث برتر است

نام زهرا حرز جان حیدر است

نام زهرا مایه احساس بود

نام او ذکر لب عباس بود

با تشکر از دوست عزیزم  ۶٩٣۶ *** ٠٩١۵

و ۷۵۲۷ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 11 بازدید