دست به دعا برداریم


هیهات من الذله همزمان با شروع ماه محرم جنود شیطان

غزه را آماج هجوم وحشیانه خود نموده است پس همه باهم

دراین ایام عزیز برای نابودی این شجره  خبیثه (صهیونیست)

دست به دعا برداریم

با تشکر از دوست بسیار عزیزم ۴٢٧١ *** ٠٩١۵

/ 0 نظر / 15 بازدید