در موسم سخت ابتلا می آییم

آقا سید علی , سیادت را عشق است
صبر و کرم و شهامتت را عشق است
چون امر نمودی همگی می آییم
امروز بنگر اوامرت را عشق است
از دست سران بی بصیرت هیهات
مظلوم زمان , بصیرتت را عشق است
با تشکر از دوست عزیزم 8060 *** 0915
 
در موسم سخت ابتلا می آییم
یکشنبه به یاد شهدا می آییم
حاشا که برای نان , ولی بفروشیم
حالا که علی گفت بیا می آییم
لبیک یا خامنه ای
با تشکر از دوست عزیزم 6925 *** 0915
/ 0 نظر / 19 بازدید