آقا به خاطر قبر مادرت بیا ...............

کاش

 


مهدی به جهان چهره هویدا میکرد


گره از مشکل پیچیده ما وا میکرد


کاش می آمد وباآمدنش از ره لطف


قبرمخفی شده فاطمه پیدا میکرد

 

 


التماس دعا

با تشکر از دوست خوبم 4113 *** 0915

/ 0 نظر / 5 بازدید