مگر مسیح هم می میرد؟!

ما را این گمان نبود که بعد از او بمانیم

اما او رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین

در این پهنه بی منتهایی که عقل ره به جایی نمیبرد...

او  رفت و زمین ماند و ما نیز بر زمین

با داغ جراحتی سخت بر دل و جراحتی سنگین بر دوش...

داغهای همه تاریخ را ما به یکباره دیده ایم.

جانا! سخن از فراق توست، که در فراق، جز حدیث فراق نه در دل می گذرد و نه بر لب

می آید. با ما بگو چه باید کرد که جان مانده است و ای عزیزتر از جان، تو رفته ای...

 ما جان و سر میخواستیم تا بر سر پیمانی نهیم که با تو بسته بودیم. حال بازگو که با

این سر پردرد و جان پریشان چه کنیم؟!....ای مسیحای جان بخش دلهای میت ما!

مگر مسیح هم می میرد؟!سید شهیدان اهل قلم

/ 1 نظر / 36 بازدید
فاطمه

[گل][گل][گل][گل][گل]