مهدی جان به داد دل عاشقانت برس مولا.............

Mahdi jan

gheybate tulaniat , key separi mishavad

suye gedayane to , key nazari mishavad

tul keshid entezar ey shàhe vala tabar

bahre gholamane to key khabari mishavad

chareye darde ghamat , nist be joz vasle to

bar sare rahe toam key gozari mishavad

jan be lab amad ze gham,tul keshid entezar

zolmate shab ta be chand,key sahari mishavad

joz ghame hejrane to , nist ghami bar delam

shoghe vesalat mara , balo pari mishavad

(màta tàrana va nàrak)

eltemase doa

با تشکر از دوست عزیزم ١۴۵٨ *** ٠٩٣۶

و ٩٨٠١ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 5 بازدید