مرکز مطالعات استراتژیک آمریکن اینترپرایز :

در ایران با یک ابر حریف به نام (امام) خامنه ای روبرو هستیم

که نقشه راه ما را میداند و در میان مردم خود از اعتماد توام با اعتقاد برخوردار است

/ 0 نظر / 19 بازدید