خدا کند که بیایی !!!!!!!!!!!

چه انتظار عجیبی !


تو بین منتظران هم، عزیزمن چه غریبی!

عجیب تر آنکه چه آسان،نبودنت شده عادت.

چه بی خیال نشستیم، نه کوششی نه وفایی.

فقط نشسته و گفتیم: خدا کند که بیایی.. ...

با تشکر از دوست خوبم ۰۱۱۷ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 5 بازدید