از داغ زهرا گریستم

دیشب بسوک ام ابیها گریستم

با خویشتن نشستم و تنها گریستم

بعد از نبی که دیده و دل غرقه شد به خون

با درد و داغ حضرت زهرا گریستم

همراه باخلیل و کلیم ومسیح ونوح

همسوی چشم مریم و عذرا گریستم

التماس دعا
با تشکر از دوست خوبم 3251 *** 0935

/ 0 نظر / 5 بازدید