میلاد سید جوانان بهشت,کریم آل طاها امام حسن مجتبی(ع) مبارک

این پسر , دار و ندار مصطفاست

بس نمک دارد نمکدان خداست

آیت الکرسی برایش خوانده اند

ماه را دور سرش گردانده اند

تا خدا هست و خدایی میکند

مجتبی مشکل گشایی میکند

با تشکر از دوست عزیزم 4759 *** 0915

از امام مجتبی (ع) سوال شد:

کرم چیست ؟ فرمود :

آغاز به بخشش نمودن پیش از درخواست نمودن

با تشکر از دوست عزیزم 1739 *** 0915

/ 0 نظر / 18 بازدید