اللهم عج لولیک الفرج

خاک پای مهدى (عج) شدن درنزد ما یک آرزوست  گرمهدى ام قابل بداندجان من تقدیم خاک پای اوست،باز جمعه شد نیامدى ،منتظریم

 

با تشکر از دوست خوبم  4579 *** 0935

/ 0 نظر / 10 بازدید