گردش چرخ فلک بر کام ماست - حاجتت شاه خراسان میدهد

کسی قدم بی مدد به حرم نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گدای کوی رضا شو که آن امام رئوف

به سینه احدی دست رد نخواهد زد

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا (ع) ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت

با تشکر از دوست عزیزم 0352 *** 0936

/ 0 نظر / 11 بازدید