وای بر ما که به اندازه یک نفس منظر آقا نباشیم

آیت ا...بهجت:

رسیدن به امام زمان (عج) به راحتی نفس کشیدن است

 خوش به حال هرکی نفس کشیدن رایاد گرفته.

التماس دعا

با تشکر از دوست عزیزم 3251 *** 0935

/ 0 نظر / 5 بازدید