یکروز تا محرم داریم

از داغ حسین اشک نم نم داریم

در خانه سینه تا ابد غم داریم

پیراهن و شال مشکی آماده کنید

یکروز تا محرم داریم

التماس دعا

با تشکر از خاله عزیزم 0768 *** 0915

و دوست عزیزم 9665 *** 0915

/ 0 نظر / 13 بازدید