سلام بر زهرا (س) و سلام بر..................

سلام بر خانه ایی که محل نزول ملائک بود .

سلام بر دختری که مادر پدرش بود .

سلام بر همسری که پهلو و بازویش در حمایت شوهرش شکست .

سلام بر تابوتی که غریبانه و مخفیانه تشعیع میشود .

سلام بر قبری که جز مهدی (عج) زائری ندارد .

خدایا ما را به مهر فاطمه (س) زنده بدار , بمیران و محشور  کن 

آمین

با تشکر از دوست خوبم ۴٢٧١ *** ٠٩١۵

/ 0 نظر / 5 بازدید