کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

ای کاش فدک این همه اسرار نداشت

ای کاش مدینه در و دیوار نداشت

فریاد دل محسن زهرا این بود

ای کاش در سوخته مسمار نداشت

کاش قلبم به قبرش راه داشت

کاش زهرا هم زیارتگاه داشت

با تشکر از دوست عزیزم 4731 *** 0915

/ 0 نظر / 20 بازدید