الو سلام

الو سلام منزل خداست ؟!؟
این منم مزاحمی که آشناست!!  هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است !! ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست !! شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است !! به ما که می رسد حساب بنده هایتان جداست ؟!   الو دوباره قطع و وصل شروع شد !! خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست ؟!!؟

با تشکر از دوست خوبم۲۵۶۶ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 6 بازدید