آقا بیا ‘ بیا که .......................

بیا بیا که سوختم ز هجر روی ماه تو

تمام عمر دوختم دو چشم خود براه تو

بهشت را فروختم به نیمی از نگاه تو

بدان امید زنده ام که گردم از سپاه تو

التماس دعا

با تشکر از دوست عزیزم ٣٢۵١ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 10 بازدید