الهی عجل لولیک الفرج

گرچه پنهان ز نظر چهره زیبای تو نیست،چه کنم دیده من لایق دیدار تو نیست، هرکه رامی نگری گشته اسیرغم تو،کیست آن کس که دراین دردگرفتار تونیست؟ من ودل ازدل وجان هردو خریدارتوایم، دل ندارد به خداهرکه خریدارتو نیست، یوسف فاطمه ازپرده غیبت بدرآی، که مراطاقت خندیدن اغیارتو نیست.

با تشکر از دوست خوبم ۳۲۵۱ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 5 بازدید