خدای خوبم تقدیر خوبانم را زیبا بنویس

امسال که سال مادر خوبیهاست

رزق همه خلق به دست زهراست

از سفره فاطمی اش معلوم است

سالی که نکوست از بهارش پیداست

با تشکر از دوست عزیزم 5292 *** 0915

امسال هم از بخت بدم یار نیامد

آن ماه شب افروز شب تار نیامد

هنگامه تحویل , به لب زمزمه دارم

یکسال دگر طی شد و دلدار نیامد

در سال جدید بهترین ها را از درگاه

حق تعالی برایتان آرزومندم

ایام به کامتان عیدتان مبارک

الهم عجل لولیک الفرج

با تشکر از 0274 *** 0915

 

اینک بهار تا دروازه های شهر رسیده

و رستاخیز دوباره در گیتی دمیده و من در دعایی ناب

به درگاه مدبر هستی بهترینها را برایتان آرزو دارم

نوروزتان مبارک

با تشکر از دوست عزیزم 7393 *** 0915

هر قدر رفاقت بکنم می ارزی

اظهار صداقت بکنم می ارزی

آنقدر عزیزی تو برایم ای دوست

صد بار که یادت بکنم می ارزی

با تشکر از دوست عزیزم 8002 *** 0915

محبت نه حساب است که فراموش شود

نه چراغ است که خاموش شود

خدای خوبم تقدیر خوبانم را زیبا بنویس

تا من جز لبخند آنها چیز دیگری نبینم

با تشکر از دوست عزیزم 8846 *** 0915

گل هویت بهاراست و بهار آیینه معاد

پس بنگریم به رستاخیز طبیعت که چه زیباست

عیدتان مبارک

با تشکر از دوست عزیزم 2348 *** 0915

بر ما سالی گذشت و بر زمین گردشی و بر روزگار حکایتی

امید آنکه کهنه رفته باشد به نیکویی و این نو همی آید به شادی

سال نو مبارک

با تشکر از خواهرم گلم 1620 *** 0915

و دوست عزیزم 9885 *** 0915

سایه زمستان با شکوفا شدن غنچه ها به نوبهاران آراسته شد

روزگارتان پربار و بهار لحظه هایتان سرشار از محبت

با تشکر از دوست عزیزم 1401 *** 0915

کوچه ای را بود نامش معرفت

مردمانش با مرام از هر جهت

رسم و راه نیک هر جا بود و هست

از نهاد مردم آن کوچه هست

چونکه در اندیشه ام اینگونه ای

حتم دارم ساکن آن کوچه ای

با تشکر از دوست عزیزم 2028 *** 0915

 در این روز نوروز اگر خوشبختی 1 برگ است , برایت جنگل آرزو میکنم

اگر امید 1 قطره است , برایت دریا آرزو میکنم

اگر دوست سرمایه است , من خدا را برایت آرزو میکنم

یا تشکر از دوست عزیزم 3684 *** 0915

آرزو دارم : گردش فلب و چشمتان بسوی خدا

تدبیر شب و روزتان به دور از غمها

و دگرگونی حالتان بسوی بهترین ها باشد

سال نو مبارک

با تشکر از استاد عزیزم 2887 *** 0915

سیب شود رویتان , سرخ و سپید و قشنگ

سبز شود جانتان , سبز و بلند و کمند

سیر شود کامتان , از کرم کردگار

سکه شود کارتان , روزیتان برقرار

ماهی عمرت بود , پر حرکت پر تلاش

غم بشود سنجدی , رخت ببندد یواش

پر زحلاوت شود , چون سمنو زندگی

غرق سعادت شود , شیوه این بندگی

با تشکر از دوست عزیزم 1913 *** 0915

/ 0 نظر / 19 بازدید