نقاشی نقاش ..................

گفتمش نقاش رانقشی بکش اززندگی


باقلم نقشی برلب دریا کشید


گفتمش تصویری از لیلی ومجنون رابکش


عکسی ازحیدر درکنارحضرت زهرا کشید

 

 


التماس دعای مخصوص دارم:-(

با تشکر از دوست خوبم ۲۵۴۷ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 11 بازدید