ما دلسوختگان عمر کم فاطمه ایم

ماگوشه نشینان غم فاطمه ایم

محتاج عطا و کرم فاطمه ایم

عمریست که ازداغ غمش سوخته ایم

دلسوخته ی عمر کم فاطمه ایم

نثار شفیعه محشر زهرا(س)صلوات

با تشکر از دوست عزیزم ٣٢۵١ *** ٠٩٣۵

/ 0 نظر / 7 بازدید