گره از کار ما خواهد شد ................

روزى گره اززمانه واخواهدشد،


رازشب تاربرملا خواهدشد،


درراه عزیزیست که با آمدنش،


هرقطب نماقبله نماخواهدشد...

 

برای سلامتی و ظهورش صلوات

با تشکر از دوست خوبم 6963 *** 0935

/ 0 نظر / 5 بازدید