بریدن معنایی ندارد .............

حقیقت این است که هر چه بگوییم خسته شده ایم و بریده ایم اسلام دست از سر ما بر نمی دارد.‎ ما باید بمانیم و کاری را که میخواهیم انجام دهیم.‎ همیشه باید مشغول یک مطلب باشیم و آن ¤عشق¤ است.‎ اگر عاشقانه با کار پیش بیایی به طور قطع بریدن و عمل‎ ‎زدگی ‎و‎ ‎خستگی برایت مفهومی پیدا نمیکند

‎ **شهید حاج ابراهیم همت**

با تشکر از دوست عزیزم ٠١٩۵ *** ٠٣٩۵

/ 0 نظر / 6 بازدید