دلنوشته های دوستانه

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد


و نکوتر آنکه مرغی ز قفس پریده باشد


پرو بال خود شکستیم و در قفس گشودیم


چه رها  چه بسته  مرغی که پرش بریده باشند

باتشکر از دوست خوبم  ۰۱۹۵ *** ۰۹۳۵

/ 0 نظر / 5 بازدید