ما در انتخابات شرکت میکنیم :

ما به کسی رای میدهیم که :

جایگاه جلیلی برای ایرانیان ایجاد کند

 

 ولایتی باشد , عادل باشد

 

عارف به مسایل مملکت باشد , روحانی باشد

 

در مسائل مالی غرضی نداشته باشد

 

رضایی جز رضای الهی را طلب نکند

 

و از قشر مستضعف باشد , مثل مادرش قالیباف باشد

 

/ 0 نظر / 28 بازدید