فاطمیه و غم و اندوه علی ...................

بردلم اندوه جانکاه آمده

فاطمیه گویی ازراه آمده

فاطمیه تاحکایْت میشود

غربت حیدرروایت میشود

فاطمیه شوروغوغامیشود

درب سوزان بالگدوامیشود

فاطمیه فصل بیعت باعلی است

جرم زهراگفتن یک یاعلی است

فاطمیه قتلگاه محسن است

ازعلی بودن، گناه محسن است

فاطمیه گل خزانی گشت ورفت

سروحیدر، قدکمانی گشت ورفت.

آجرک ا...یاصاحب الزمان(عج)

 

/ 0 نظر / 8 بازدید