روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

بر مشامم میرسد عطر شهیدان بسیج

مرغ دل پر میزند سوی گلستان بسیج

یا حسین بن علی , ای سرور آزادگان

روز محشر کن شفاعت از جوانان بسیج

با تشکر از دوست عزیزم 2576 *** 0915

/ 0 نظر / 13 بازدید