یاوران حسین در راهند _ فراموشمان نشود

10 روز دیگر تا تدفین شهداء در مجتمع فرهنگی

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

وعده ما  16دی _ 8محرم 

مشهد قاسم آباد مجتمع فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

با تشکر از دوست عزیز ٨۵٩٨ *** ٠٩١۵

/ 0 نظر / 11 بازدید